Kezdőlap > Aktuális > Hírek > Újabb pályázat: VEKOP-5.1.1-5.1.2-16
Aktuális
Újabb pályázat: VEKOP-5.1.1-5.1.2-16« Vissza
2017-02-02

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

A Felhívás célja hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához és egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Rendelkezésre álló forrás: 11,76 Mrd Forint

 • ebből vissza nem térítendő támogatás: 5,88 Mrd Forint
 • ebből kölcsön: 5,88 Mrd Forint

Projekt megkezdése:
A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

Támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft

 • igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft

Támogatás mértéke: az összes elszámolható költség 45%-a lehet

Formája: vissza nem térítendő támogatás

Jogosultak köre:

 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Részvénytársaság (114)
 • Közkereseti társaság (116)
 • Betéti társaság (117)
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226)

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Jogosultakkal szembeni kritériumok:

 • legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 • a pályázat beadását megelőző legutolsó, lezárt évben legalább 1 fő statisztikai létszámmal rendelkeztek

Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek:
jelen felhívás keretében nem releváns, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor
Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt -előkészítési tevékenységek: előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

- Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
- Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
- Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

II) Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

- Fűtési és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
- Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
- Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

III) Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

- Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
- Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek

 • Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

I) Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
II) Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
III) Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
IV) Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Nyilvánosság biztosítása

Területi korlátozás:

 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén kívül megvalósuló projektek

Projektvégrehajtás időszaka:

 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Előleg:

 • Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Önerő:

 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie
 • A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Biztosítékok:
A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő. Az elvárt fedezettség mértéke minimum a hitelösszeg 70%-a.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

- ingatlanon alapított jelzálog,
- ingó dolgon alapított jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
- fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék,
- gazdasági társaság és az EGT területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
- egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége

Csatolandó mellékletek »